Thursday, July 5, 2007

Magbabalik Din

Maraming salamat sa mga dating tumangkilik sa Cobwebs and Souls.
Kasalukuyang kong ipinagpasya na pahirin ang mahigit sa 3 taon ng aking nakaraan upang...bigyan ng pagkakataon na umusad ang kasalukuyan.

Babalik din ako balang-araw.

Ako'y humihingi ng pasensiya...at paulit-ulit ang aking lubos na pagpapasalamat.

3 comments:

spicy_chicken_legs said...

awwww..

Jeimie said...

sayang, hindi ko inabutan,...

sa susunod na lang, aking babalik-balikan,...

aasahan kong magbabalik din upang aking mabuksan,...

eLf ideas said...

Jayce,
While researching for some articles on my eLf ideas blogspot, I stumbled upon some comments from old fellow bloggers like you.

Just wanted to say hello.

I'm currently not on Facebook anymore.

I might just set up a new FB account when the need arises.

For the meantime, I will be among those who are currently just lurkers in the so-called Internet social media.

aLfie