Thursday, July 5, 2007

Magbabalik Din

Maraming salamat sa mga dating tumangkilik sa Cobwebs and Souls.
Kasalukuyang kong ipinagpasya na pahirin ang mahigit sa 3 taon ng aking nakaraan upang...bigyan ng pagkakataon na umusad ang kasalukuyan.

Babalik din ako balang-araw.

Ako'y humihingi ng pasensiya...at paulit-ulit ang aking lubos na pagpapasalamat.